Tyto situace na vesnici nám nedávají smysl. Rozhodli jsme se s tím něco udělat.

Spolu se členy komunitní farmy jsme na Olešné vytvořili místo, kam mohou občané vozit organický odpad ze svých zahrádek. Tento odpad pak přeměníme na kompost, který využijeme jako hnojivo pro rostliny pěstované na farmě.

Místo pro navážení bioodpadu je rozděleno na hnědý a zelený sektor. Do hnědého patří například dřevní hmota, suché listí, sláma a seno. Do zeleného sektoru patří čerstvé rostlinné zbytky, jako je travní seč, plevel, spadané ovoce a podobně. Za navážkovými sektory se nachází tři menší ohrádky, ve kterých bude probíhat kompostování.

Aby proběhl správný proces hygienizace kompostu, kdy dojde ke spálení semen plevelů a zárodků chorob, je potřeba dbát na správnou skladbu hnědých a zelených vrstev. První ohrádka bude sloužit pro založení kompostu, který po 1-2 měsících přeházíme do druhé ohrádky. Tím dojde k provzdušnění a k dokončení tlení organické hmoty. Vzniklý materiál přehodíme po dalších pár měsících do třetí ohrádky a hmotu necháme zrát. Vzniklý vyzrálý kompost pak použijeme jako hnojivo pro naše rostlinky.

Věříme, že bude čím dál více občanů v tomto způsobu zacházení s organickým odpadem nacházet smysl a že tento počin bude inspirací pro další obce.