Za pomoci pozitivních vlastností biouhlu je možné zlepšit přírodě blízkým způsobem kvalitu, úrodnost a schopnost zadržovat vodu v půdě, na níž hospodaří naše komunitní farma i občané v blízkém okolí. Biouhel je schopen pohlcovat vysoké množství vody a živin a následně je pomalu uvolňovat do půdy k dispozici pěstovaným plodinám. Půda s obsahem biouhlu tvoří dobré prostředí pro různorodé půdní mikroorganismy a stává se opět plnou života. V biouhlu je navázaný uhlík, který by se jinak ať už běžným spálením nebo zetlením hmoty dostal ve forěm CO2 do atmosféry. Tím, že je proces spalování hmoty řízený ve speciální nádobě Kon-Tiki, se uhlík v podobě biouhlu vyjímá z uhlíkového cyklu, čímž přispívá k redukci CO2 v atmosféře. Biouhel zůstává v půdě tisíce let v chemicky nezměněné podobě.

K výrobě biouhlu přímo v místě využíváme dřevní odpad ze zahrad a sadů, který by se jinak bez dalšího užitku spálil na popel nebo odvezl na vzdálenější místo na skládku. Biouhel dále používáme jako přídavek k podestýlce pro zvířata – slepice, králíky a krávy. Zvířata biouhel nejen konzumují, což jim zlepšuje zdraví, ale také svým trusem biouhel rovnou obohacují o živiny, čímž se z něj stává velice dobré půdní hnojivo ihned k použití.

U veřejnosti chceme podpořit povědomí o biouhlu jako alternativě k umělým hnojivům, a tím přispět k omezení jejich užívání a k šetrnému hospodaření s půdou na lokální úrovni. Celkové ozdravení půdy považujeme za důležité pro adaptaci krajiny na klimatické změny.

Povídání o biouhlu s Vilémem Řiháčkem z organizace Cirkus C si můžete přijít vychutnat do blanenské knihovny dne 16.2.2023.

Na fotkách výše vidíte ještě starou podobu ne moc efektivní nádoby na výrobu biouhlu (Kon-Tiki).

Děkujeme Nadaci Veronica za finanční příspěvěk, díky kterému jsme zakoupili profesionální Kon-Tiki nádobu, kterou budeme bezplatně půjčovat všem zájemcům pro zpracování jejich dřevního odpadu ze zahrad.

 

O praktické veřejné ukázce pálení biouhlu v průběhu roku 2023, kterou budeme pořádat, vás budeme dále informovat prostřednictvím našeho webu a facebooku.