Organický odpad ze zahrádek a z domácností v dnešní době často putuje přes hnědé popelnice do kompostáren. Za nás toto není ideální cesta, ale ne každý chce na zahrádce mít kompost. Pro lidi ze sídlišť, kteří zahrádku nemají se odvoz jejich organického odpadu z domácnosti do kompostárny jeví jako jediná možná správná cesta. Lepší, než tento odpad spálit nebo zavézt na skládku je jistě jeho další zpracování v kompostárně, kde za řízeného procesu vzniká kvalitní znovu využitelný materiál. Při řízeném kompostovacím procesu dochází ke zvýšení teploty vloženého materiálu až na 60-65 °C. Díky vysoké teplotě dochází k zániku hnilobných patogenních bakterií a k eliminaci klíčivosti semen plevelů. Za přístupu vzduchu dochází k rozkladu organických látek a jejich přeměně na látky humusové. Výsledkem kompostovacího procesu je stabilní substrát, který lze opět použít na zahradách.

S komunitní farmou jsme se vydali na exkurzi k paní Carole Duray do zahrady Blažejovice nedaleko Valašských Klobouk, abychom se podívali, jak je tato dáma s lehkostí a třemi dětmi schopná vypěstovat zeleninu pro celou svoji rodinu a navíc zásobovat svými výpěstky prostřednictvím komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) dalších 7 rodin.

Carole spolu se svým mužem Jankem vytvořili za pár let ze zarostlé džungle oázu plnou jídla pomocí metody pěstování zeleniny podle Charlese Dowdinga, která spočívá v hojném používání kompostu. Vytvořit záhon na travnaté ploše rytím a odplevelováním je velice náročné a efekt v podobě výborné zeleniny se může dostavit až za několik let, protože se plevel stále rychle vrací a prorůstá a zemina pod trávou není tak výživná. Sami jsme si tuto zdlouhavou a náročnou metodu vyzkoušeli u nás na farmě na místě zvaném „políčko“ u kapličky na Olešné, kdy jsme takto vytvořili a staráme se o několik záhonů.

Pokud ještě nemáte vytvořené záhony, tak je vhodné zvolit jinou méně náročnou cestu, kterou jsme mohli vidět na záhonech u Carole. Na travnatou plochu na podzim naneste vrstvu sena, štěpky nebo slámy. Přes zimu tato vrstva utlumí traviny. Na jaře na vrstvu navozte vrstvu kompostu z kompostárny ve výšce cca 20 cm a do něj můžete rovnou set nebo sázet. Každou sezónu doplňujte kompost o cca 5 cm vysokou vrstvu. Mulčování kompostem můžete provádět i 2x-3x za sezónu dle potřeby. Jste tak rychlejší než plevel a vrstva kompostu navíc zadrží hodně dešťových srážek, takže skoro nemusíte záhony zalévat. Odpleveluje se jen minimálně a to plevel, který nalétne ze semen z okolí. Takto jednoduše nám Carole popsala, jakým způsobem pěstuje a my se teď pokusíme s komunitní farmou pár záhonů tímto způsobem vytvořit a obdělávat.

Děkujeme kompostárně Blansko za velkou hromadu kompostu! Jdeme do toho a jestli chcete, můžete se k nám připojit a zkusit pěstovat s námi. Kompostu i místa je stále dost.