KOMUNITNÍ FARMA

jsme společenství rostlin, zvířat a lidí žijících udržitelně na planetě Zemi. Tvoříme životní prostor, jídlo a okolní krajinu v souladu s přirozenými koloběhy.

Vývoj člověka je podmíněn potřebou poznat přírodu a přitom patřit do nějaké skupiny

Komunitní farma je prostor určený pro udržitelné pěstování zemědělských plodin, chov užitkových zvířat a jejich zpracování pro komunitu lidí, která svým úsilím přispívá k jejímu chodu. Farma funguje na základě dobrých mezilidských vztahů v komunitě, ve spolupráci s přírodou, od které se neustále učíme. S pokorou využíváme i moderní technologie, které nám usnadňují práci a komunikaci.

Vně farmy se snažíme o posílení nebo udržení biodiverzity v krajině různými aktivitami. Pro inspiraci veřejnosti pořádáme vzdělávací, pracovní i kulturní akce.

Naší činností chceme inspirovat další nadšené jedince a skupiny nejen v České republice, ale i ve světě. O našich aktivitách informujeme veřejnost prostřednictvím našeho BLOGu a sociálních sítí.

Naše aktivity podporuje

Děkujeme Vám!

Základna našich aktivit

Naše základna se nachází u Blanska. Zde máme prostor a střechu nad hlavou, kde můžeme společně vymýšlet další plány a tvořit.

Stálí členové mohou prostor využívat pro různé aktivity spojené s činností spolku.

Budovu bývalého obchodu jsme společně zateplili slaměnými balíky a omítli hlínou.

Za domem bývala asfaltová plocha, kterou jsme přetvořili na minimalistickou zahradu poskytující sazenice pro farmu a částečné samozásobitelství zeleninou.

V předzahrádce chováme slepice na vajíčka.