Richard

Členové Richard

K  přírodě  mám   od  malička  velmi  blízko ..  Rostlinky  jsem  pěstoval  už  od  malička  ,  neb  jsem  se  narodil  do  rodiny  sedláka (ikdyž  naši  vlastnili   “jen  ”  2000m2 zahradu )  . Každý  rok   jsem  “zachraňoval”  nějakého  ptáka.(vlaštovky , stehlíky, kosy , vrány ,strakapoudy , … tak dokud  se  neuzdravili  (většinou  ze  silnice  asi  po  nárazu  s  autem .)

Ale  povědomě  mě  to  táhlo  do  lesa  už  tehdy .

Aktuálně mi  můj  pobyt  v  lese  zabírá  50%  mého  volného  času ..

Pochopil  jsem  ,  že  les  je  jedna  z  mála  věcí (jestli  se  dá  tak  skutečně  tento  živý soubor  “organismů   nazvat)  která   dokáže  přežít  staletí  až  tisíciletí  s  minimálním úsilím  a  finančními  náklady v  porovnáním  čehokoliv  co  člověk  vybudoval  nebo  jinak provozuje  . Protože  les  je od  přírody  nastaven (vlivem  mnohatisíciletého  vývoje) aby  přežil  ať  je  u  vlády  ten  nebo  ten .Jediné  co  potřebuje  je  prostor  a  čas .

Ten  lidi  většinou  nemají a od doby  kdy  je  poměřují  přes  peníze je mají  čím  dál  méně..

Tak  potkávám  při  své  pouti  životem  různé  lidi .

Napřed  jsem po  návratu  z  vojny  v r1986  a  potom  ještě  kousek   po  převrtatu  v  r. 1989  rozlišoval  lidi  podle  jejich  stranického  přesvědčení . Potom  k  tomu  přistoupilo  ještě  podrobnější  členění …

Ti  co  si  uvědomují  vyjímečnost  pobytu  na  této planětě …

A začal  jsem  se  vracet  zpět  k  “LESU”což  ,  určilo  další   směr   co  je  nutné …

Les je moje katedrála, můj oceán… 
Moje všechno.
Pokaždé když sem přijdu restartuje se mi mysl . 
Jako bych slyšel : … “Už jsi pochopil proč jsi sem přišel?”…

Tak  jsme  se  začali  pokukovat  ,  za  kolik by  se  dal  koupit  nějaký  les ..

První  byla  Obora ..

Potom  ještě  Lomnice  …

A  ukazují  se další  …

RICHARD