Gao

Členové Gao

Vystudoval lesnictví na Mendelově univerzitě, kde také obdržel doktorát z ekologie. Na Lesnické fakultě a Fakultě sociálních studí učí ochranu přírody, ekologii a biogegrafii. Zabývá se také ochranou tropických lesů. Svou ochranářskou činnost směřuje ale hlavně na Moravu. V Moravském krasu již dvě desetiletí usiluje o přírodě blízké lesní hospodaření a u Macochy inicioval vznik první divoké oplocenky, převodu monokultury na rozmanitý listnatý les. Na kraji Moravského krasu také bydlí a pečuje o krásnou půlhektarovou přírodní zahradu a obecní sad jabloní. Baví jej i další alternativy, jako jsou bezpeněžní systémy, sdílení nebo družstevnictví prvorepublikového typu.