SDH Olešná za spolupráce s komunitní farmou Olešná uspořádali akci s názvem „Zakončení prázdnin“. Místní komunitní farma tímto poprvé otevřela vrátka široké veřejnosti.

. Na akci měly děti zjistit tajemství života na Zemi formou procházení stanovišť, plnění úkolů a doplňování odpovědí na poučné otázky do tajenky.

Za organizaci bylinkového stanoviště děkujeme Marcelce, která si pro děti připravila bylinkovou poznávačku.

Komentovanou prohlídku včelstev a si vzal na starost náš nejmladší aktivní farmář Šimon (10 let).

Vendy dětem ukázala, jak se u nás slepičky mají dobře.

Stanoviště u králíků, kde si děti mohly chlupáče i pochovat mělo velký úspěch a za pomoc zde děkujeme Verči.

Ríša, milovník stromů, se snažil poučit děti o potřebě druhové rozmanitosti a naučil je rozpoznávat stromy i podle listů.

Zajímavé stanoviště představující problematiku půdní eroze si připravil Igor.

Děti měly možnost ochutnat kváskový chléb, naučit se rozpoznat různé druhy obilí a odnést si recept u Leonky s Martinem.

Na závěr byly pro děti připraveny dárečky z edičního centra Lipka, které po vysvětlení smyslu tajenky rozdávala Leňa.

Den nám zpříjemňovala soutěž domácích sirupů. Vyřešili jsme tím mimo jiné i to, jak ekologicky napojit návštěvníky, aniž bychom museli nakupovat velké množství nápojů v petlahvích a zároveň jsme zapojili místní obyvatele do soutěže. Za pomoc a organizaci stanoviště děkujeme Ladě s Miluškou.

Nakonec jsme si udělali společný oheň a ti nejodvážnější po setmění prošli stezkou odvahy, jejímž úkolem na konci bylo vysvětlit smysl poznání dne. Tajemství života „Rozmanitost vede ke stabilitě ekosystémů.“ je doufáme zaryto do paměti mnoha účastníků.

Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky dobročinných obchodů Nadace Veronica, která nám svou finanční podporou umožňuje snadněji realizovat naše plány. Za spolupráci při organizaci akce děkujeme SDH Olešná.