Pro realizaci komunitního hospodaření potřebujeme půdu. Hledáme louku nebo pole na prodej nebo pronájem v blízkosti Olešné, protože právě tam se nachází základna, kde se můžeme scházet a odtud vycházet. Oslovili jsme již několik vlastníků potenciálních pozemků, ale setkáváme se s nezájmem z jejich strany. Raději půdu nechají pronajatou družstvu, které ji zhutňuje těžkou technikou a sytí chemikáliemi. Vlastníci polí a luk na oplátku dostanou od družstva jisté peníze a jsou bez starosti.

My se ale nevzdáme, protože víme, že naše myšlenka je silnější a v ten pravý čas se objeví ten nejlepší pozemek pro realizaci našich aktivit.