Naše farma se nachází na louce u lesa. Půda zde je hlinitopísčitá a nikdy se neobdělávala. Jako první pokus s pěstováním jsme zvolili formu vyvýšeného záhonu. Zvýšením záhonu můžeme vypěstovat více plodin než na rovině. Rozkládající se materiál uvnitř záhonu poskytuje výživu rostlinám. Při tvorbě záhonu jsme využili jen materiály, které se nachází v okolí farmy.

1/ Vytyčili jsme si plochu a v severojižním směru jsme vykopali záhon do hloubky na 1 rýč. Na horním okraji jsme vyhloubili strouhu, ve které by se po dešti měla zachytit voda, která stéká z kopce. Půdu a travnaté drny jsme odložili stranou.

2/ Do středu výkopu jsme dali vrstvu větví a starých pařezů z listnatých stromů. Na větve jsme navrstvili posekanou trávu a celou kupu jsme zakryli drny a nakonec hlínou z výkopu se zetlelým koňským hnojem. Vrstvy jsme dusali ušlapáním, aby mezi nimi nezůstaly velké mezery.

3/ Do takto připraveného záhonu jsme zasadili divoká rajčata, mochyni, cukety, patizon, kadeřavou petrželku a pár salátů. Nakonec jsme vše pokryli ještě vysokou vrstvou sena, které bude chránit záhon před vysycháním a erozí. Rostliny jsme pečlivě zalili vodou z nedaleké studánky.

4/ Protože je záhon u lesa, který je plný přemnožené zvěře a pozemek není oplocený, tak bylo nutné postavit oplocenku jako ochranu proti okusu. Na to jsme použili habrové tyče, které jsme zabodli do země a prostor mezi nimi jsme propletli dlouhými habrovými pruty.

Teď budeme pozorovat, občas zalévat a těšit se společně na úrodu.