PRALES PRO LES

Obnovujeme přirozené lesy na poškozených lesních územích a usilujeme o jejich ochranu.

Česká krajina je nemocná. V lesích i nelesní krajině jsme padesát let plundrovali a nyní sklízíme trpké ovoce bezohledného využívání přírody. Lesy usychají nejen proto, že nastalo sušší období, ale zejména proto, že jsme pěstováním monokultur smrků a borovic maximalizovali zisk, ale také ničili přírodní prostředí. Naším cílem je toto obrátit, alespoň trochu. Vykupujeme a pronajímáme krajinu proto, abychom sem vraceli druhově bohaté společenstvo, které bude útočištěm pro divoké organismy a poučením pro nás. Začali jsme na malém prostoru Moravského krasu, kde se nám povedlo převést kus monokultury smrku na bohatý listnatý les s řadou vzácných druhů. Chceme pokračovat dál.

Našimi aktivitami šíříme lásku k přírodě neboť jen ta ji nakonec ochrání. Přidejte se k nám a pojďte s námi tvořit prales.

Smysl naší aktivity neuvidíme hned. Chcete-li se podívat, čeho chceme dosáhnout, mrkněte na toto video z Moravského krasu. Dříve tu lesníci státních lesů vysázeli do řad smrky, nesmyslně na vysýchavý vápenec, takže začaly umírat. Vrátili jsme sem listnáče a oplocením udržovali prostor z dosahu přemnožené zvěře. Zvěře je v lese moc, myslivečtí hospodáři vydržují takové množství zvířat, které není přirozené ani zdravé, takže novou divočinu musíme oplocovat. Radost nám dělají desítky druhů rostlin, mnohé z nich vzácné, které tu našly domov.

Nedávno jsme oplocenku podstatně zvětšili a budeme zakládat další. Hledáme také prostředky pro výkup lesa, a to jakéhokoli. Může být starý, ba i čerstvě vytěžený. Zpočátku druhům, které sem patří (skoro všude na Moravě jsou to listnáče), pomůžeme, pak necháme přírodu žít. Spolupracujeme také s dalšími vlastníky, kteří návrat divoké přírody vítají, nyní především s Lesním družstvem (no, název zatím nemáme..). U Letovic a Lomnice již vykoupili malý les a převádí jej na přírodě blízký. Část lesa bude sloužit divočině, nebude se zde zasahovat.

V nejbližší době plánujeme kromě rozjezdu webových stránek a snaze o získání dalších prostředků několik aktivit přímo v přírodě. V červnu podnikneme brigádu v Moravském krasu a exkurzi do partnerského lesa Lesního družstva, kde vytipujeme místo vhodné ke vzniku malé rezervace.