Co děláme za plotem?

Vně farmy usilujeme o ochranu a posílení biodiverzity v krajině.